Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 


 

12 czerwca kilku uczniów z klasy IIa wzięło udział w rajdzie szlakiem walk barykadowych w Łodzi w czerwcu 1905 roku, organizowanego w ramach projektu historyczno-patriotycznego. Przewodnik dr Tadeusz Z. Bogalecki w interesujący sposób przybliżył uczniom historię zmagań łodzian, prowadząc uczestników po wszystkich znaczących dla tamtego czasu miejscach, dzięki czemu łatwo można było poczuć i zrozumieć klimat minionych lat. Uczniowie odwiedzili między innymi Muzeum Tradycji Niepodległościowych i cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Ogrodowej z bratnimi mogiłami robotników poległych w czerwcu 1905r.


Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

 

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

 

Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69Kolejna grupa naszych młodych ratowników z klasy 1c uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez ratowników medycznych z Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof UMED. Tematem warsztatów było doskonalenie umiejętności obsługi automatycznego defibrylatora AED, urządzenia które zwiększa o 70% szanse na przeżycie osób u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

 
Uczniowie z klasy 1c: Foryś Aleksandra, Gołąbczak Sergiusz, Maciaszczyk Katarzyna i Wiktorek Tomasz, reprezentowali naszą szkołę w Turnieju o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi. W części teoretycznej turnieju (test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wiedzy o społeczeństwie) nasi uczniowie byli najlepsi uzyskując najwyższą ilość punktów, natomiast w części praktycznej (test sprawności fizycznej), nasi rywale byli sprawniejsi w tym roku. No cóż, poczekamy, poćwiczymy i w kolejnym turnieju damy radę…
link do bip link do librus link do moodle
link do map google