Liceum Ogólnokształcące nr 15 im. Jana Kasprowicza w Łodzi


 
Rok szkolny 2019/2020

Decyzją Rady Europy 26 września został ustanowiony Europejskim Dniem Języków Obcych. Z tej okazji młodzież przygotowała plakaty promujące zdrowy styl życia i zaprezentowała piosenki w nauczanych językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim.

  

 
Cały ubiegły rok szkolny młodzież XV LO pracowała pod kierunkiem profesorek Barbary Matusiak i Sylwii Woźniak-Gibki nad realizacją projektu, którego patronem i moderatorem była Polska Akcja Humanitarna. Szczególnie mocno zaangażowane w działania projektowe były osoby z klas 1a i 2b (obecnie 2a i 3b). Efektem owych działań stał się tytuł "Szkoła Humanitarna" przyznany nam przez PAH. 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września

- o godzinie 8.30 dla uczniów klas drugichtrzecich – w salach lekcyjnych

- o godzinie 9.00 dla uczniów klas pierwszych – na boisku szkolnym

 

Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie klas pierwszych będą pisać test z języka angielskiego - celem przydziału do grup według stopnia zaawansowania znajomości języka

Rok szkolny 2018/2019


Wnioski do naboru do klas pierwszych są dostępne na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/


Projekt „Szkoła Humanitarna” się finalizuje!

World Cafe– Różnorodność w obliczu globalizacji

Gra szkolna – „Co wiemy o problemach globalizacji, a czego jeszcze nie wiemy”


W ramach projektu „Szkoła Humanitarna” miały miejsce w roku szkolnym 2018/2019 w XV LO różne aktywności. Młodzież oglądała filmy (m.in.: ,,Niebezpieczeństwo milczenia” O postawie aktywnej, podejmowaniu działania i wyrażaniu swoich opinii; ,,Jak mówić o większości świata?” O rzetelnym informowaniu o krajach globalnego Południa; „Niebezpieczeństwo jednej historii” O naszych nieuświadomionych stereotypach; “Nie pytaj skąd jestem, zapytaj gdzie jestem lokalny/a”) i dyskutowała o nich. Uczennice i uczniowie pracowali też z kartami refleksji, ze zdjęciami obrazującymi afrykańskie miasta jako przestrzenie kontrastów – było to bazą dysput na temat różnorodności, stereotypów, odwagi w walce z uprzedzeniami i przemocą.

 

Wreszcie nadszedł czas na podsumowania (7.06.2019). Jego pierwszym etapem stał się World Cafe. Młodzież rozmawiała o: globalizacji i jej szkodliwym wpływie na środowisko (prowadzące: Klaudia Witkowska, Patrycja Jordańska), konsumpcji i nadkonsumpcji we współczesnym świecie (prowadzący: Julian Bożyk, Igor Makrosiński), uwarunkowaniach tolerancji i nietolerancji wobec różnorodności w społeczeństwie (prowadzący: Filip Duki, Wiktoria Giembicka, Jakub Sadowski), sytuacji imigrantów w zglobalizowanym świecie (prowadząca: Zuzanna Kozik). W finale World Cafe uczennice i uczniowie dyskutowali, czego się dowiedzieli, w czym upewnili, a co jeszcze stanowi dla nich obszary mało znane. Następnie młodzież obejrzała film „Before the flood”.

 

Na koniec tego pracowitego dnia uczennice i uczniowie zagrali w grę szkolną poświęconą zagadnieniom konsumpcji i nadkonsumpcji. Podzielona na grupy młodzież poszukiwała ukrytych sprytnie w zakamarkach szkoły zagadek i odpowiadała na nie. Było trochę zdrowej rywalizacji, nieco śmiechu i refleksji i… znów dyskusji. Za to wszystko podziękowały uczennicom i uczniom prowadzące projekt nauczycielki: Sylwia Woźniak-Gibka i Barbara Matusiak.

 

Wiktoria Kazimierczak uczennica kl. IIb została Finalistką etapu centralnego 50 Olimpiady Języka Rosyjskiego w roku 2018. Wiktoria za część ustną uzyskała jeden z trzech najlepszych wyników wśród 51 uczestników Olimpiady. Uczennica przygotowała się do udziału w Olimpiadzie pod opieką p.prof. Małgorzata Pawłowskiej.
Projekt „Szkoła Humanitarna” trwa!

Escape Room – problemy globalizacji


W ramach projektu „Szkoła Humanitarna” dwie młodzieżowe liderki przedsięwzięcia: Wika Giembicka i Zuzia Kozik przygotowały Escape Room wzorowany na tym, w jakim wzięły udział w toruńskim szkoleniu dla uczennic i uczniów oraz nauczycieli i nauczycielek. Klasa 2b – pod kierunkiem swoich mentorek – rozwiązywała zadania związane z problemami zglobalizowanego świata.

 

  


Muzeum w Liceum


Jesteśmy bardzo dumni z tego, że to w naszej szkole Fundacja Niezła Sztuka otworzyła pierwsze w Łodzi "Muzeum w Liceum".
Stało się tak dzięki oczywiście tejże fundacji (podziękowania dla Pań Dany i Joanny, że w nas uwierzyły), Fundacji Jomi (w osobach Państwa Jolanty i Michała Królikowskich) i Urzędowi Miasta. W akcję tworzenia wystawy zaangażowali się także ksiądz Zbigniew Ziętek i profesor Anna Grabarczyk (skuteczni poszukiwacze funduszy). Poczynania koordynowała Barbara Matusiak.
Teraz Piętnastkowicze i Piętnastkowiczki mogą nie tylko oglądać świetne wydruki polskich dzieł sztuki (gwarancja na 100 lat!), ale i wysłuchać ukrytych pod kodami QR biografii artystów i artystek.

 
Rewelacyjne wieści z VII Festiwalu Piosenki Włoskiej Canzoni dItalia San Sopocka Remo 2019 organizowanego w dniu 29 maja br. przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi! Trójka reprezentantów naszej Szkoły rozbiła bank nagród:

I miejsce - Weronika Warchoł kl. 1a
III miejsce - Natalia Dymna kl. 2b
wyróżnienie za piosenkę autorską - Adrian Magnussen kl. 2b

Zaśpiewali fantastycznie, brawurowo, bez tremy, odnosząc wielki sukces, a konkurencja w tym roku była bardzo silna i jury miało olbrzymi problem z wydaniem werdyktu ze względu na wysoki poziom wokalny i artystyczny uczestników! Kochani, ogromne gratulacje, włożyliście mnóstwo pracy w przygotowania do konkursu, stanęliście na wysokości zadania, a efekt jest więcej niż zadowalający!!! GRAZIE, RAGAZZI, SIETE BRAVISSIMI!!!

Nasi artyści zostali zaproszeni przez organizatorów do uczestnictwa w uroczystym koncercie, który odbędzie się w dniu 11 czerwca o g. 17.00 w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy ul. Sopockiej 3/5. Wszystkich, którzy chcieliby posłuchać na żywo naszych wykonawców, serdecznie zapraszamy!!!
 
 

Drodzy Maturzyści!


W życiu nie potykamy się o góry, ale o kamienie. Jest nam bardzo przykro, że stan chaosu, w którym trwamy razem, zamiast łączyć, może nas podzielić. Kochani i Kochane! Jesteśmy z Wami. Myślimy o Was i wspieramy Was. Czekając na Wasze egzaminy, sami zdajemy inny – też dojrzałości.10 kwietnia uczniowie gimnazjum odpowiadali na bardzo ważne pytanie: Czy warto bronić swoich przekonań? My wiemy, że TAK. Zrozumcie, że nie możemy zatrzymać się w połowie drogi, nie możemy porzucić naszych ideałów i postulatów, bo też kiedyś ktoś nas tego nauczył. Wiedzcie, że nie ma piękniejszego zawodu niż nasz. Wartością samą w sobie jest obserwowanie, jak każdy z Was dojrzewa, rozwija się, pięknieje. Niestety nasze skrzydła idei są ciągle podcinane przez arogancję, kłamstwa, ośmieszanie i groźby. Mimo wszystko będziemy godnie trwać – również dzięki Wam. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, za Wasze gesty, czyny, słowa. Mimo wszystko nie zapominajcie, że jesteśmy i zawsze będziemy po Waszej stronie. Jesteśmy gotowi do klasyfikacji i przeprowadzenia matur. Teraz pozostaje nam tylko czekać na decyzje, na które już nie mamy wpływu. Mamy dosyć lekceważenia tego, co dla nas najważniejsze – Waszej edukacji.

Z poważaniem

Nauczyciele i Nauczycielki

XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi


 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,


Decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiego strajku nauczycieli podjęliśmy, gdyż mamy poczucie, iż nasza bierność wobec obecnej polityki oświatowej realizowanej w naszym kraju miałaby negatywny dalekosiężny wpływ na kształt i poziom edukacji w Polsce, a także na prestiż zawodu nauczyciela. Nasz głęboki sprzeciw budzi przede wszystkim brak mądrych, systemowych rozwiązań, które gwarantowałyby wysoki standard edukacji na miarę XXI w., edukacji, której, jako społeczeństwo, wszyscy mamy prawo oczekiwać. Reforma, która obecnie ma miejsce, to nic innego jak m.in. chaos organizacyjny, przepełnione podstawy programowe, brak środków na dostosowanie szkoły do wdrażanych zmian, być może nawet perspektywa dwuzmianowości. Obawiamy się, że wszystko to przełoży się na jakość i sposób funkcjonowania polskiej szkoły, a także pogłębi frustrację uczniów oraz nauczycieli. Nie chcemy, aby tak się stało. Sprzeciwiamy się także polityce dezinformacji dotyczącej rzeczywistego czasu i charakteru pracy nauczycieli, zakresu naszych obowiązków, oraz faktycznych wynagrodzeń. Taka polityka narusza dobra osobiste naszej grupy zawodowej i powoduje, że ranga zawodu nieustannie się obniża. Pragniemy, aby zawód nauczyciela był atrakcyjny dla przyszłych pokoleń, aby nauczycielami zostawały osoby właściwie wykształcone, z pasją, które będą godnie wynagradzane. Wierzymy, że nasz protest jest w interesie uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Potrzebę zmian w polskiej szkole odczuwamy wszyscy, o czym świadczą oddolne inicjatywy rodzące się zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców: Rok Relacji, Szkoła Minimalna, czy Dom nie jest filią szkoły. Nasz głos jest jednak konsekwentnie pomijany w dyskusji na temat oświaty. Pragniemy, domagamy się, by nasze postulaty spotkały się z należną uwagą ze strony władz oświatowych. Chcielibyśmy zaznaczyć, że przystąpienie do strajku i jego kontynuowanie było i jest decyzją niezwykle trudną. Mamy pełną świadomość, iż nasza profesja jest postrzegana jako zawód publicznego zaufania, co powoduje, że podlega ona szczególnej ocenie społecznej. Decyzja nauczycieli o przystąpieniu do strajku dotyka bezpośrednio dużej części społeczeństwa, jednak pragniemy podkreślić, że została ona podjęta w trosce o dobro polskiej szkoły. Głęboko wierzymy, że rozumiecie nasze działania i powagę sytuacji.

 

Nauczyciele i Nauczycielki XV Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza w Łodzi

 

 

List poparcia środowisk akademickich dla postulatów nauczycieli i nauczycielek

 

Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie strajku środowiska nauczycielskiego

 

Stanowisko Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie sytuacji w oświacie

 

Uchwała Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego protestu nauczycieli

 

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie poparcia postulatów strajkujących nauczycieli

 

Uchwała Rady Instytutu Matematycznego Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie poparcia dla strajkujących nauczycieli

 

Apel Społeczności Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sądów Polskich IUSTITIA w sprawie protestu nauczycieli

 

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w sprawie wsparcia protestu i strajku nauczycieli

 

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w sprawie strajku nauczycieli

 

 


 

Zapraszamy w dniu 28 marca - w godzinach od 17.00 do 19.00 -

na Drzwi Otwarte do XV LO.

 

Otwieramy w roku szkolnym 2019/ 2020 7 klas.

 

3 klasy po gimnazjum w sprawdzonym układzie:
1a G (z edukacją prawniczą) z rozszerzeniami z: język polski, język angielski i historia;
1b G (edukacją regionalną) z rozszerzeniami: język polski, język angielski, geografia;
1c G (z ratownictwem medycznym) z rozszerzeniami: język angielski, biologia, chemia.

 

4 klasy po szkole podstawowej:
1a P z rozszerzeniami: język polski, język angielski i historia;
1b P z rozszerzeniami: język angielski, geografia, matematyka;
1c P z rozszerzeniami: język angielski, chemia, biologia;
1d P z rozszerzeniami: język angielski, WOS, geografia.Nasz nowy adres mailowy - kontakt@lo15.elodz.edu.pl

Rusza VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Młodzież Pisze Eseje!"
Zachęcamy do udziału:) 

8 listopada, w przededniu rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie i uczennice z klasy 3c pojechali na wycieczkę do Warszawy, by odwiedzić miejsca pamięci narodowej. Najpierw weszliśmy na Kopiec Powstania Warszawskiego, który postał w 1998.r na wysypisku gruzów ze zniszczonego podczas wojny miasta. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, które zrobiło na nas bardzo duże wrażenie. Kolejnym punktem wycieczki był Cmentarz Wojskowy na Powązkach, na którym znajdują się groby Polaków i Polek znanych z historii naszego państwa. Wycieczka zakończyła się spacerem po Krakowskim Przedmieściu i Starym Mieście.

 

Trwa projekt Szkoła Humanitarna

 

Tym razem pracowaliśmy w klasach 1a i 2b z Kartami Refleksji (materiałami Polskiej Akcji Humanitarnej). Zaledwie tknęliśmy parę kwestii, rzecz na pewno wymaga pogłębionej dyskusji. Rozmawialiśmy jednak o ważnych dla młodzieży wartościach, o różnego rodzaju zagrożeniach, o skutkach krytyki i sposobach radzenia sobie z nią

 

Trwa projekt Szkoła Humanitarna


Spotkanie z Janiną Ochojską i arcybiskupem Grzegorzem Rysiem w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana


13 listopada Piętnastkowicze i Piętanstkowiczki mogli wziąć udział w niezwykłym spotkaniu. Otworzyła je projekcja filmu poświęconego twórczyni Polskiej Akcji Humanitarnej Janinie Ochojskiej - pod tytułem "Janka". Po filmie rozmowę z bohaterką filmu i arcybiskupem Rysiem prowadziła Joanna Podolska.


To niezwykłe, że ktoś naznaczony ciężką chorobą może mieć w sobie tyle siły, woli walki z losem. Zdumiewa, jak mocne może być przekonanie, że życia nie ma się wyłącznie dla siebie, lecz także dla innych.

 

Marzanna Zielińska z wizytą w XV LO

 

16 listopada gościła w XV LO dziennikarka TVN-u, Marzanna Zielińska.


Pani Zielińska spotkała się z dwiema klasami: 2a i 2b. Dziennikarka mówiła o tym, jak dokonała wyboru zawodu, jakimi torami biegła jej telewizyjna kariera. Wskazywała na cechy i umiejętności, które trzeba mieć, by realizować się w dziennikarstwie. Sporo czasu wykładowczyni poświęciła etyce zawodu dziennikarza. Opowiedziała też wiele anegdot o swojej pracy.

 

Zajęcia realizowane były w ramach preorientacji zawodowej.

 


Drzewo Życia

 

Młodzież z klas: 2a, 2b, 3a, 3b wzięła udział w warsztatach w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.


Zajęcia odbywające się wokół wystawy "Drzewo Życia" dotyczyły zagadnienia ludobójstwa.
W czasie wykładu uczestniczki i uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak definiować ludobójstwo, jakie są jego etapy i mechanizmy. Wykładowczyni odwoływała się głównie do zbrodni dokonanej na początku XX wieku na narodowości ormiańskiej zamieszkującej obszar Turcji, ale odnosiła się także do masowych mordów, jakie miały miejsce w Ruandzie czy na Bałkanach.
Po wykładzie młodzież analizowała materiały zgromadzone na wystawie, które dotyczyły ludobójstwa Ormian.


To bardzo ważny temat - przestroga dla dzisiejszego świata. Wystawa uzmysławia, jak od słów pełnych nienawiści, stygmatyzujących przyszłe ofiary jako "przedmioty', "zwierzęta", "insekty" można przejść do mordowania tych 'innych", "obcych".


Spotkanie z Absolwentem Piętnastki – redaktorem Tomaszem Lasotą


29 października – w ramach preorientacji zawodowej – gościł w naszej szkole kolejny Absolwent, który opowiadał, jak wytyczył swoją ścieżkę kariery, czym się kierował, jaką rolę w jego karierze odegrał przypadek, ile zawdzięcza świadomym decyzjom.

 

Ten Absolwent to Tomasz Lasota, dziennikarz TVP3, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa UŁ.

Gość wiele uwagi poświęcił etyce zawodu dziennikarza. Mówił o przyszłości dziennikarstwa – jego perspektywach i zagrożeniach.

 

Co ważne dla społeczności XV LO, pojawiła się propozycja tworzenia własnych materiałów i przesyłania ich do redakcji TVP3 :)

 

Zachęcamy do skorzystania z tej oferty tych, których pasją jest naprawianie świata i obserwowanie zachodzących w nim procesów.Projekt "Szkoła Humanitarna" – kolejny etap realizacji

 

W ubiegłym tygodniu profesorki Sylwia Woźniak-Gibka i Barbara Matusiak przeprowadziły w trzech klasach: 1a, 2b i 3b pierwszą z cyklu lekcji opracowanych na podstawie materiałów PAH-u.

Uczennice i uczniowie wysłuchali wykładu wybitnej nigeryjskiej pisarki i działaczki społecznej Chimamandy Ngozi Adichie, autorki takich powieści jak: "Fioletowy hibiskus", "Połówka żółtego słońca". Przemowa zatytułowana "Niebezpieczeństwo jednej historii" dotyczy zagrożeń związanych z powielaniem stereotypów, zachęca do krytycznej analizy przekazów medialnych.

 

Nauczycielki poprowadziły dyskusje na temat tez wygłoszonych przez Adichie. W ramach pracy projektowej klasy 2b i 3b opracują prezentacje multimedialne ukazujące - w sposób pełny, wyzbyty stereotypowych uproszczeń - obraz dwóch państw afrykańskich: Nigerii i Kongo.


Jak planować własną karierę? - spotkania z Absolwentami i Absolwentkami XV LO

 

Nasza szkoła słynie z tego, że jest kuźnią przyszłych talentów prawniczych. W ostatnich miesiącach odbyły się spotkania młodzieży z klas 2a, 2b, 3a z: profesor Anną Rakowską-Trelą, sędzią Marcinem Masłowskim, doktorantką Wydziału Prawa UŁ - specjalizującą się w kryminalistyce - Beatą Najman. Mówili oni o tym: jakie umiejętności dała im szkoła; jakie były ich doświadczenia studenckie i pierwsze kroki w zawodzie; jak planowali swoją karierę; jakie umiejętności są przydatne w dorosłym, zawodowym życiu.


Wychowanie patriotyczne w XV LO - wizyta w Muzeum Tradycji Niepodległościowych


Ten rok szkolny obfituje w wydarzenia związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wiele z nich to interesujące propozycje zaadresowane do młodzieży licealnej. Dbamy od zawsze o patriotyczne wychowanie Piętnastkowiczów i Piętnastkowiczek, więc z radością przyjęliśmy ofertę Muzeum na ulicy Gdańskiej. Tym większe było nasze zadowolenie, że tyczyła ona zarówno historii naszego miasta, jak i kraju.

 

18 października klasy 2a i 2b - pod opieką Dominiki Maciaszek i Barbary Matusiak - wzięły udział w warsztatach w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Dwaj pasjonaci historii Łodzi i jej okolic opowiadali o tym, jak Wielka Wojna, czyli I wojna światowa, była doświadczana przez mieszkańców Łodzi; gdzie walczyli nasi rodacy i gdzie są mogiły tych, którym nie było dane doczekać wolnej Polski. Walorem niewątpliwym spotkania była możność zobaczenia i dotknięcia pamiątek historycznych przechowanych przez lata.

 
W piątek 12 października br. w naszej szkole odbył się Dzień Języków. Dzięki uczennicom klas 2A i 2B smakowicie przedstawiało się stoisko włoskie, a przygotowane potrawy cieszyły się dużym wzięciem wśród społeczności szkolnej. W pamięci zostanie nam również świetny występ Weroniki Warchoł z klasy 1B, która zaśpiewała a capella piękną klasyczną pieśń włoską "Senza l'amabile...". Było radośnie, pysznie i kolorowo. Grazie tantissime, ragazzi :)

Piętnastka bierze udział w projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Humanitarna”  

 

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie PAH-u „Szkoła Humanitarna”.

W jego ramach przeszły szkolenie w liderki przedsięwzięcia: Barbara Matusiak i Sylwia Woźniak-Gibka. Nauczycielskie warsztaty w Białobrzegach unaoczniły cele akcji, przybliżyły praktyczne metody jej przeprowadzenia. Podobne szkolenie zaliczyli uczennice i uczniowie, którzy staną się młodzieżowymi liderkami i liderami projektu w XV LO – są to osoby z klas 1a i 2b. Będzie się działo :)

Fot. Łukasz SokółRok szkolny 2017/2018

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 


 

12 czerwca kilku uczniów z klasy IIa wzięło udział w rajdzie szlakiem walk barykadowych w Łodzi w czerwcu 1905 roku, organizowanego w ramach projektu historyczno-patriotycznego. Przewodnik dr Tadeusz Z. Bogalecki w interesujący sposób przybliżył uczniom historię zmagań łodzian, prowadząc uczestników po wszystkich znaczących dla tamtego czasu miejscach, dzięki czemu łatwo można było poczuć i zrozumieć klimat minionych lat. Uczniowie odwiedzili między innymi Muzeum Tradycji Niepodległościowych i cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Ogrodowej z bratnimi mogiłami robotników poległych w czerwcu 1905r.


Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

 

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

 

Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69Kolejna grupa naszych młodych ratowników z klasy 1c uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez ratowników medycznych z Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof UMED. Tematem warsztatów było doskonalenie umiejętności obsługi automatycznego defibrylatora AED, urządzenia które zwiększa o 70% szanse na przeżycie osób u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

 
Uczniowie z klasy 1c: Foryś Aleksandra, Gołąbczak Sergiusz, Maciaszczyk Katarzyna i Wiktorek Tomasz, reprezentowali naszą szkołę w Turnieju o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi. W części teoretycznej turnieju (test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wiedzy o społeczeństwie) nasi uczniowie byli najlepsi uzyskując najwyższą ilość punktów, natomiast w części praktycznej (test sprawności fizycznej), nasi rywale byli sprawniejsi w tym roku. No cóż, poczekamy, poćwiczymy i w kolejnym turnieju damy radę…
link do bip link do librus link do moodle
link do map google